\[DoubleStruckV]

  • Unicode: F6FB.
  • Alias: dsv.